onsdag 11. september 2013

Ungdomsbedrift (UB) i faget prosjekt til fordypning


UE (Ungt entreprenørskap) bygger sine programmer på en læringsstrategi der erfaringslæring og refleksjon er viktig. Personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften i læringsprosessen.


UE har utviklet et tyvetalls programmer som skal bidra til å bygge opp barn og unges entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Alle programmer gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Alle UEs programmer i grunnutdanningen er godt forankret i LK06. I høyere utdanning er nytenking og innovasjon forankret i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.


UE har definert fem kriterier som skal være tydelige elementer i alle UEs programmer og aktiviteter:

- Kreative prosesser

- Læring gjennom handling

- Tverrfaglighet

- Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og nærings- og arbeidsliv

- Verdiskaping


De fem kriteriene er sidestilte, men hvilke av dem som har sterkest fokus i ulike programmer og aktiviteter, vil variere.

- See more at: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering#sthash.jdRxvzwv.dpuf


http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering


Torsdag 12/09-13 bruker vi timene på å gå igjennom ideer til bedrift. Vi snakker om roller, mål og læring, og kanskje kan vi til og med myldre på navn til bedriften?26/09-13 kommer Marianne fra UE og snakker med begge DH2 klassene.http://www.ue.no/Elever-og-studenter/Ungdomsbedrift

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar